Hayalleriniz kontrolden çıkabilir mi? – Sıhhat Haberleri

Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, gündüz düşlerine ilişkin değerlendirmede bulunmuş oldu. Seda Aydoğdu, gündüz düşlerinin “hayallerin kontrolden çıkması” olarak tanımlanabileceğini söylemiş oldu.
Hayallerin kontrolden çıkmasının, insanı günlük yaşamından uzaklaştıran psikiyatrik bir durum bulunduğunu kaydeden Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, “Hayallerin kontrolden çıkması durumunu şahıs denetim etmekte zorlanabilir. Şahıs gerçekte baş edemediği durumları hayal dünyasında yazışma kurarak ya da davranışlar sergileyerek yapabilir.” dedi.
Kurulan hayaller günlük yaşamı aksatabilir
Kişinin gerçekte baş edemediği durumlarla baş edebilmek için hayal kurmaya yönelebildiğini kaydeden Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, “Kurulan hayaller günlük yaşamın büyük bir vakit dilimini kapsadığı için kişinin günlük yaşam becerilerini etkilemekte, kişiden yapması beklenen vazife ve sorumluluklarını yerine getirememesini sağlamaktadır. Tüm bu durumlar kişinin gerçeklikle bağlantılarının kopmasına sebep olan psikiyatrik bir öykünün doğmasına sebep olabilir. Hemen hemen tanı kriterleri içinde yer almasa da bu durum birçok ülkede meydana getirilen çalışmalarla birlikte sınıflandırılmakta ve tanımlanması için uğraşılmaktadır.” diye konuştu. Şahıs, hayal kurduğunun bilincinde oluyor
Ara sıra, gün içinde her insanın hayal kurabildiğini kaydeden Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, “Bu hayal kurma becerilerimizi negatif hayal kurma ya da gündüz düşleri olarak bahsettiğimiz durumdan ayıran en mühim faktörlerden biri, şahıs hayal kurduğunun farkındadır. Şahıs hayal kurduğunu bilir, kurduğu imgesel devam ettirmek ve sürdürmek ister. Günlük yaşam içinde ‘Dalıp gitmişim, bilincinde değilim, aklıma bir şey takılmıştı oraya odaklanmıştım’ şeklinde bahsettiğimiz durumlardan oldukça farklıdır.” dedi.
Gündüz düşleri kişinin yaşamını negatif etkileyebilir
Gündüz düşlerinde kişinin yapmış olduğu işi bırakıp hayal kurmaya yöneldiğini kaydeden Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, “Sanki bu durum bir iş, bir mesuliyet, bir görevmiş şeklinde hiçbir şeyle uğraşmaz, bilgili ve istemli bir halde hayal kurmaya yönelir. Aslına bakarsak her yaş döneminde bilhassa erken çocukluk döneminde hayal kurmanın; durgu durumumuza, bilişsel gelişimimize, yaşamı anlamamıza ve geleceğe yönelik beklentilerimize fazlaca büyük katkıları olabilmektedir. Sadece burada bahsedilen durum, hayal kurmanın pozitif etkilerinden uzaklaşıp, negatif etkilerine yöneldiğimiz bir süreçtir.” uyarısında bulunmuş oldu.
Şahıs problemden kaçmak için yöntem olarak kullanıyor
Kişilerin mevcud problemden ve gerçeklikten kaçtığı için bu duruma başvurabildiğini kaydeden Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, “Negatif hayal kurma ve becerilerin denetim edilmesinin tedavi edilmesi için davranışçı emek harcama şekillerinin oldukça mühim olduğu bilinmektedir. Ilk olarak kişinin ne çoğunlukla hayal kurduğu, bu hayal kurma isteğinin ne kadar yoğun olduğu ve hayal kurduğu durumların belirlenmesi oldukça önemlidir. Şahıs mevcud problemden ve gerçeklikten kaçtığı için bu duruma başvurmaktadır.” dedi.
Erişkinlik döneminde görülmeye başlanıyor
Kişinin baş etme stratejilerinin, öz yeterliliklerinin ve içsel kaynaklarının desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, “En mühim noktalardan biri kişinin iç görü kazanmasıdır. Negatif hayal kurma durumu, daha fazlaca erişkinlik durumu ile birlikte görülmeye başlamaktadır. Erken çocukluk periyodu ile ilgili elimizde bir veri olmasa da kişinin kaygıyla baş etmesi ve stres yönetimindeki görevi aslen bu problemi ne kadar sık yaşamış olduğu ya da ne kadar uzun süredir yaşamış olduğu, bu problemi öteki insanlara nazaran yaşama olasılığının ne kadar fazla bulunduğunu göz önünde bulunduran faktörlerden bazılarıdır.” diye konuştu.
Bir uzmana danışılmalıdır
Gündüz düşlerinin kişinin yaşamını negatif etkilemeye başlaması halinde bir uzmana başvurulması icap ettiğini kaydeden Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, “Şahıs, bu durumla baş etmekte güçlük çekiyorsa ya da bu durumdan rahatsız olmaya başladıysa, günlük işlerini ve sorumluluklarını yerine getiremediğini düşünüyorsa ne olursa olsun bir uzmana başvurmasını tavsiye ederim.” dedi.

Son Dakika Haberler