TFF deklare etti: Lisansı olmayan oyuncular da kontenjana dahil

29.06.2022 13:40 Haber Deposu: DHA TFF’den meydana getirilen açıklamada, yönetim kurulu tarafınca oyuncu uygunluğu mevzusunda karara bağlanan hususların özeti şu şekilde:
FUTBOLCU UYGUNLUĞU
2022 – 2023 sezonunda kulüpler sözleşmesi devam eden ve yeni sezonda vizesi yapılmamış futbolcular da dahil olmak suretiyle en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirebilirler. Kulüplerin 14 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirmesi halinde bu futbolculardan minimum 1’inin 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğan olması zorunludur. Bu koşullarda yabancı uyruklu futbolcu sayısı 14’ün altına inen kulüpler, eksilen futbolcu sayısı kadar yabancı uyruklu futbolcuyu geçirme ve tescil dönemleri içinde yukarıdaki koşullara uygun olarak tescil ettirebilirler.  Buna ilaveten kulüpler 01.01.2001 ve ondan sonra doğan olmaları ve U14 ulusal ekibi dâhil olmak suretiyle ülkesinin ulusal takımlarında minimum 10 müsabakada oynamış olmaları koşulu ile 3 yabancı uyruklu futbolcu ile de geçirme ve tescil dönemleri içinde sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirerek A Ekip Listesine yazabilirler. Fenerbahçe William Carvalho transferini de bitiriyor
Kulüpler aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde resmi müsabakalara iştirak edecek ustalaşmış futbolcularının A Ekip Listesini Federasyona ibraz etmek zorundadır; ek olarak Genç Futbolcular başlıklı maddede belirtilen koşulları elde eden futbolcular A Ekip Listesine yazılmaksızın resmi müsabakalarda oynayabilirler.
A TAKIM LİSTESİ 
a) A Ekip Sıralaması en fazla 35 futbolcudan oluşur. 
b) 2022 – 2023 Sezonunda A Ekip Sıralamasında yer alacak minimum 14 futbolcunun, Türkiye A Ulusal Futbol Takımında oynama uygunluğuna haiz futbolcu olması zorunludur.  Yukarıda belirtilen futbolcular açısından 15 Haziran 2015 tarihinden ilkin başka ülke A Ulusal Futbol Takımlarını tercih etmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı futbolcular bakımından Türkiye A Ulusal Futbol Takımında oynama uygunluğu şartı aranmaz.  Türk vatandaşlığına sonradan geçen yabancılar ise, başka ülkelerin A Ulusal Futbol Takımında oynamamış olmaları kaydı ile vatandaşlığa kabul için yapmış oldukları ilk müracaat tarihinden itibaren beş yıl geçtikten sonrasında ve Türkiye Genç Ulusal Takımlarının herhangi bir yaş kategorisinin minimum bir resmi müsabakasında oynamış olmaları koşulu ile bu kapsamda listeye yazılabilirler. 
c) 2022 – 2023 Sezonunda yukarıdaki “b” bendinde bahsi geçen 14 futbolcudan minimum 4’ünün 01.01.1998 ve sonraki tarihlerde doğan olması ve 15’inci yaş gününe denk gelen sürem ile 21’inci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili yada kesintisiz minimum 1 sürem yada 12 ay kendi kulübünde tescilli olması zorunludur. 
d) 2022 – 2023 sezonunda yukarıdaki “b” bendinde bahsi geçen futbolculardan minimum 2’sinin “c” bendinden ayrı olarak 01.01.1998 ve sonraki tarihlerde doğan olması ve 15’inci yaş gününe denk gelen sürem ile 21’inci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili yada kesintisiz minimum 1 sürem yada 12 ay TFF’ye ve/yada öteki federasyonlara bağlı kulüplerde tescilli olması zorunludur. 
e) Kulüpler A Ekip Sıralamasında en fazla 3 kaleci bulundurabilir. Bu kalecilerden minimum birinin “b” bendinde belirtilen Türkiye A Ulusal Takımında oynama uygunluğu bulunan futbolcu olması zorunludur.
f) Kulübün “b”, “c”, “d” ve “e” bentlerinde öngörülen kriterlere uygun futbolcuları bildirmemesi durumunda A Ekip Sıralaması, bildirilmeyen futbolcu sayısı kadar noksan oluşturulur; ek olarak ilgili kulüpler hakkında talimatlara aykırılık sebebiyle disiplin işlemi yapılır. 
g) Yukarıda “b”, “c”, “d” ve “e” bentlerinde yer edinen futbolculardan, son listelerin TFF’ye ibrazından sonrasında Türkiye A Ulusal Futbol Takımında oynama uygunluğunu kaybedenler, takip eden ilk geçirme ve tescil periyodunun başlangıcında bu kapsamda oynama uygunluğuna haiz futbolcu statüsünü yitirir. Aktarma ve Tescil Dönemleri içinde Türkiye A Ulusal Futbol Takımında oynama uygunluğunu kaybeden futbolcular ise derhal listedeki Türkiye A Ulusal Futbol Takımında oynama uygunluğuna haiz futbolcu statüsünden çıkarılırlar.
A TAKIM LİSTESİNİN TFF’YE SUNULMASI 
a) Kulüpler, ilk resmi müsabakalarından 24 saat öncesine kadar A Ekip Listesini TFF’ye ibraz etmek zorundadır. 
b) A Ekip Sıralaması birinci geçirme ve tescil periyodu içinde kulübün resmi müsabakalarından 24 saat ilkin kulüpler tarafınca revize edilebilir. 
c) A Ekip Listesinin, ikinci geçirme ve tescil dönemine kadar geçerli olacak şekilde, birinci geçirme ve tescil periyodunun bitimini takip eden iki gün içinde TFF’ye ibraz edilmesi zorunludur. 
d) İkinci Aktarma ve Tescil Periyodunun başlangıcından itibaren kulüpler A Ekip Listelerini kulübün resmi müsabakalarından 24 saat öncesine kadar revize edebilirler. 
e) İkinci Aktarma ve Tescil Periyodunun bitimini takip eden iki gün içinde sezonun sonuna kadar geçerli olacak A Ekip Listesinin TFF’ye ibraz edilmesi zorunludur. 
f) A Ekip Listesine yazılacak olan futbolcuların kulüp adına TFF tarafınca tescillerinin yapılmış olması zorunludur. Sadece, internasyonal transferlerde Internasyonal Aktarma Sertifikası talep edilmiş olmasına karşın sertifikası gelmeyen futbolcular A Ekip Listesine yazılabilir. Bu durum listede kulüp tarafınca açıkça belirtilecektir. Bu durumda olan futbolcular TFF tarafınca tescil edilmedikçe müsabakalarda oynama uygunluğunu kazanamazlar. Bu futbolcuların tescilinin gerçekleşmemesi halinde revize dönemleri haricinde bu futbolcuların yerine başka futbolcuların ilave edilmesine izin verilmez. 
g) A Ekip Listesini süresinde TFF’ye ibraz etmeyen kulüplerin müsabakalara katılmalarına izin verilmez.
GENÇ FUTBOLCULAR 
Kulüpler, 2022 – 2023 Sezonu için 01.01.2002 ve ondan sonra doğan Türkiye A Ulusal Takımında oynama uygunluğu bulunan tescilli ustalaşmış futbolcularını A Ekip Listesine yazmaksızın müsabakalarda oynatabilirler. Bu futbolcuların son 6 ay süreyle kulübüne tescilli olması halinde 15 yaşını tamamlamış olmaları kaydı ile ustalaşmış futbolcu olmaları koşulu aranmaz.
MÜSABAKA İSİM LİSTESİ 
Yarışma isim listeleri, en fazla 21 futbolcudan, yukarıda belirtilen koşullar ve aşağıdaki usule gore oluşturulur. 
a) Yarışma isim sıralamasında sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcunun bulundurulması koşulu ile yarışma isim listesine 14 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilir.  
b) Yarışma isim sıralamasında 15’inci yaş gününe denk gelen sürem ile 21’inci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili yada kesintisiz minimum 1 sürem yada 12 ay kulüpte yetişmiş 01.01.2000 ve ondan sonra doğan bir futbolcunun bulundurulması zorunludur. Kulüpler tarafınca bu şartlara uygun futbolcuların yarışma isim listesine yazılmaması halinde yarışma isim sıralaması yazılmayan futbolcu kadar noksan verilir; hem de ilgili kulüpler hakkında talimatlara aykırılık sebebiyle disiplin işlemi yapılır.  
c) Yarışma isim sıralamasında yukarıda A Ekip Sıralaması başlıklı maddenin “c” ve/yada “d” bentlerinde belirtilen futbolculardan minimum 2 futbolcunun bulundurulması zorunludur. Bu futbolculardan birinin 01.01.2000 ve ondan sonra doğan olması halinde (b) bendindeki şart yerine getirilmiş kabul edilir. Kulüpler tarafınca bu şartlara uygun futbolcuların yarışma isim listesine yazılmaması halinde yarışma isim sıralaması yazılmayan futbolcu kadar noksan verilir; hem de ilgili kulüpler hakkında talimatlara aykırılık sebebiyle disiplin işlemi yapılır. 
d) Yarışma isim sıralamasında Türkiye A Ulusal Futbol Takımında oynama uygunluğuna haiz futbolculardan minimum birinin kaleci olması zorunludur. Kulüpler tarafınca bu şartlara uygun kalecinin yarışma isim listesine yazılmaması halinde yarışma isim sıralaması 1 futbolcu noksan verilir; hem de ilgili kulüpler hakkında talimatlara aykırılık sebebiyle disiplin işlemi yapılır.

Son Dakika Haberler