Zilhicce ayında çekilecek tesbihler ve zikirler! Zilhicce ayı namazı iyi mi kılınır, kaç rekat?

29.06.2022 15:11 Son Güncelleme: 29.06.2022 15:13 Hac ibadetinin yerine getirilmiş olduğu ay olması dolayısıyla mühim bir konuma haiz olan Zilhicce ayı, Müslümanların en fazlaca ilgilenilmiş olduğu dönemler içinde. 8. günü terviye, 9. günü arefe olarak malum bu gün, içinde Kurban Bayramı’nı da barındırmaktadır. Diyanet’in 2022 dini günler takviminde paylaşmış olduğu verilere bakılırsa bu yıl zilhicce 30 Haziran 2022 Perşembe günü başlamış olacak. Zilhicce’nin 10. günü Kurban Bayramı’nın ilk günü olacak. Zilhicce ayının ilk on gününün fazileti bu on gün içinde hac ibadetinin yerine getiriliyor olması İslam alemi açısından önemini artırıyor. 2022 Zilhicce ayının arkasından Muharrem ayı başlıyor. 
ZİHİCCE AYI İBADETLERİ NELERDİR? Kaza namazı kılmak,
Sadaka vermek,
Kur’ân-ı Kerim tilavetiyle meşgul olmak,
Tesbih namazı kılmak,
Cevşen-i Kebir, evrad-ı kudsiye ve hususen tahmidiye duasını okumak.
ZİLHİCCE NAMAZI NASIL KILINIR?
Zilhicce ayının ilk on gününde kılınması tavsiye edilen bu namaz, zilhicce ayının ilk on gününde akşam namazı ile yatsı namazı içinde kılınmaktadır. Bu namazda Fatiha suresinden sonrasında İhlas suresi ve arkasından A’raf suresinin 142. Ayeti okunmalıdır. Bu namaza “ve veadna” namazı da denmektedir. İmam Muhammed Bakır’dan (aleyhi merhaba) nakledilen bir hadise bakılırsa her kim bu namazı kılarsa kendisine hac sevabı verilir.
ZİLHİCCE NAMAZI NİYETİ:
Bu namaz Zilhicce ayının ilk on gününde (zilkade ayının son gecesinden kurban bayramı gününe kadar) akşam namazı ile yatsı namazı içinde kılınmalıdır.
Zilhicce namazına; ‘Niyet ettin Tanrı rızası için Zilhicce tesbih namazı kılmaya… BismillAhirrahmanirrahiym’
Bu namaz iki rekâtlı bir namazdır. Her rekâtında Fatiha suresinden sonrasında İhlas suresi ve arkasından A’raf suresinin 142. Ayeti okunmalıdır:
وَ واعَدْنا مُوسی‏ ثَلاثِینَ لَیلَةً وَ أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِیقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِینَ لَیلَةً وَ قالَ مُوسی‏ لِأَخِیهِ هارُونَ اخْلُفْنِی فِی قَوْمِی وَ أَصْلِحْ وَ لا تَتَّبِعْ سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ “(Bana yakarma etmesi için) Musa’ya otuz gece vaat verdik ve ona on gece daha ilâve ettik; böylece Rabbinin belirlediği zaman kırk geceyi buldu. Musa, kardeşi Harun’a dedi ki: Kavmimin içinde benim yerime geç, onları ıslah et, bozguncuların yoluna uyma.”
Bu ayetten sonrasında rükûa gidilmeli ve secde yapılmalıdır. Sonrasında teşehhüd ve selamdan sonrasında namaz bitirilmelidir.
1. Rekâtta: 1 Fatiha, 11 İhlâs suresi
2. Rekâtta: 1 Fatiha, 3 Kâfirun, 11 İhlas suresi
3. Rekâtta: 1 Fatiha, 1 Tekâsür, 11 İhlas suresi
4. Rekâtta: 1 Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, 25 İhlas suresi, okunması mümkün.
ZİLHİCE AYININ İLK 10 GÜNÜNDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER
1) Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü biyedihil hayr. Ve hüve alâ külli şey in qadîr.
2) Eşhedü el-lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. İlâhen vâhiden sameden lem yettehiz sâhibeten ve lâ veledâ.
3) Eşhedü el-lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumît. Ve hüve hayyul-lâ yemût. Biyedihil hayr. Ve hüve alâ külli şey in qadîr.
4) Hasbiyallâhu ve kefâ. Semiallâhu limen deâ. Leyse verâ-allâhi müntehâ.
5) Allâhümme lekel hamdü kellezî neqûl, ve hayram-mimmâ neqûl. Allâhümme kir salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî ve kir rabbi türâsî. Allâhümme innî eûzü bike min azâbil qabri ve min şetâtil emri, Allâhümme innî es-elüke min hayri mâ tecrî bihirrîhu.
ZİLHİCCE AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER 
1.GÜNÜ SUBBUHUN GUDDUSUN RABBUNA RABBUL MELÂIKETI VERRUH 100 DEFA
2.GÜNÜ SUBHANALLÂHİ VE Bİ HAMDİHİ SUBHANALLÂHIL AZİM 100 DEFA
3.GÜNÜ LÂ HAVLE VELÂ GUVVETE ILLÂ BILLÂHİL ALIYYİL AZIM 100 DEFA
4.GÜNÜ HASBİYALLÂHU LÂ ILÂHE İLLÂLLÂHU ALEYHİ TEVEKKELTÜ VE HÜVE RABBÜL ARŞİL AZİM 100 DEFA
5.GÜNÜ ALLAHÜMME INNEKE AFÜVVÜN KERİMUN TUHİBBUL AFFE FAĞFU ANNİ 100 DEFA
6.GÜNÜ LÂ ILÂHE ILLÂ ENTE SUBHANEKE İNNİ KÜNTÜ MINEZ ZALİMİN 100 DEFA
7.GÜNÜ RABBİ İNNİ MESSENIYEDDURRU VE ENTE ERHAMURRAHİMİN 100 DEFA
8.GÜNÜ HASBUNALLÂH VE NIĞMEL VEKİL 100 DEFA
9.GÜNÜ AREFE ; 1000 DEFA IHLÂS
10.GÜNÜ BAYRAM: 300 DEFA SUBHANALLÂHİ VE BI HAMDİHİ ÖLMÜŞLERIMIZE OKUNUR.
BAYRAM GÜNÜ ALLAHÜMME HABBIBI ILEYNEL IMÂNE VE ZEYYINHU Fİ GULUBİNA VE KERRİH ILEYNA KÜFRA V FUSUGA VEL İSYÂNE VEC’ ALNA MINER RAŞİDİN 100 DEFA okunması mümkün.
Zilhicce nedir, ne demek? Zilhicce ayının fazileti, önemi ve başlangıcı

Son Dakika Haberler